Onze visie

Lokale marktkennis en ervaring

Wij zijn als Havenstad Gerechtsdeurwaarders actief op de markt van incasso- en ambtelijke dienstverlening. Ons ambtelijk werkgebied concentreert zich op de stad Amsterdam en de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Voor grote landelijke opdrachten werken wij samen met meerdere onafhankelijke collega-gerechtsdeurwaarderskantoren. Gezien onze ervaring kennen wij onze doelgroep van opdrachtgevers en schuldenaren goed.

Waarborgen richting schuldenaren en opdrachtgevers

Waarborgen voor schuldenaren en opdrachtgevers ontstaan door in de dagelijkse praktijk actief te zijn en te blijven met de doelstelling, missie en visie van de onderneming. Onze doelstelling is het vormen en behouden van een regionaal opererende deurwaarderspraktijk, met nadruk op de ambtelijke werkzaamheden van een gerechtsdeurwaarder. Deze doelstelling trachten wij te realiseren door:

  • het respecteren van de wet- en regelgeving en gangbare normen van fatsoen; (ethiek)
  • het zoeken naar en behouden van een onafhankelijke positie; (onafhankelijkheid)
  • het blijvend respectvol omgaan met zowel de opdrachtgevers, de schuldenaren en derden met wie de onderneming in aanraking komt; (respect)
  • in handelen en uitingen in zowel woord en geschrift uitdragen van de bijzondere positie van de gerechtsdeurwaarder; (bewustzijn)

Onze visie is dat onze doelstellingen alleen kunnen slagen, indien de onderneming voldoet aan:

  • maatschappelijke betrokkenheid;
  • educatie;
  • innovatie;
  • ‘afspraak is afspraak’.
  • transparantie.

De dagelijkse praktijk

Hoe breng je de hierboven genoemde formele principes nu in de dagelijkse praktijk? Wij geloven in een persoonlijke benadering en proberen nooit het menselijke aspect uit het oog te verliezen. Ook al is er sprake van een opdrachtgever, in de uitoefening van zijn vak dient een gerechtsdeurwaarder onpartijdig en onafhankelijk te zijn. Een gerechtsdeurwaarder wordt door de Nederlandse Staat, de Koning, benoemd als openbaar ambtenaar.

Dat schept verplichtingen: ‘noblesse oblige’.