Als eigenaar en verhuurder hebt u met vele wetten en besluiten te maken. Vermoedelijk is onderstaand besluit, dat per 01 januari 2021 van kracht is geworden, u niet opgevallen:

Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening

Gezien de naam is dat begrijpelijk. Toch is de kans groot dat u met de gevolgen van dit besluit te maken krijgt. Per 01 juli 2021 zullen de kantonrechters in procedures voor betaling van huurachterstand toetsen of u als verhuurder aan de informatieverplichtingen uit dit besluit hebt voldaan. Zo niet, dan zullen de kantonrechters daaraan de gevolgen verbinden “…die ons geraden voorkomen, waaronder het afwijzen van de gevorderde ontbinding en ontruiming.”

Wat houden die ‘informatieverplichtingen’ in?

De verhuurder van een woning verstrekt bij huurachterstand de contactgegevens van de huurder en de hoogte van de achterstand aan het college voor schuldhulpverlening, als hij:

a.          inspanning heeft geleverd om in persoonlijk contact te treden met de huurder om deze te wijzen op mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen;

b.         de huurder gewezen heeft op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening;

c.            de huurder ten minste eenmaal een schriftelijke herinnering heeft gestuurd over de betalingsachterstand; en

d.            bij die schriftelijke herinnering heeft aangeboden om met schriftelijke toestemming van de huurder zijn contactgegevens aan het college te verstrekken en de huurder daarop niet afwijzend heeft gereageerd.

En dat is pas het begin! Gelukkig kunt u al het werk aan ons uitbesteden. Havenstad Gerechtsdeurwaarders is gespecialiseerd in huurrecht en heeft voor u de passende oplossing in huis. Wij kunnen voor u het gehele traject behandelen tot en met de ten uitvoerlegging van een vonnis. Dat scheelt u ongelooflijk veel tijd, ergernis en geld. Wilt u meer weten? Maak vrijblijvend een afspraak met Marjolijn Tervoort. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0207267023 of per e-mail aan m.tervoort@havenstadgdw.nl.